หน้าต่างลมเข้าออกได้ แสนเย็นสบาย

 หน้าต่าง จำเป็นต้องมีลมเข้า- ลมออก จึงจะเย็นสบาย 

การจัดให้มีเส้นทางระบายความร้อนภายในตัวอาคารหรือบ้าน ต้องอาศัยลมธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไป โดยทำเป็นช่องทางลมทั้งเข้าและลมออกได้อย่างน้อย 2 ด้านขึ้นไปหรือมากกว่านั้น มิฉะนั้นลมก็จะไม่สามารถไหลผ่านเข้าออกตัวบ้านได้โดยสะดวกนัก และตำแหน่งของช่องลมหน้าต่างเหล่านี้ก็ควรจะต้องตรงกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมประจำในแต่ละฤดูกาลก็จะเหมาะสมยิ่งขึ้น แต่ต้องคำนึงถึงด้วยว่าลมที่พัดเข้ามาในบริเวณตัวบ้านควรจะเป็นลมที่มีอุณหภูมิต่ำ ไม่ร้อนจนอาจส่งผลตรงกันข้ามได้นะครับ จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการลดอุณหภูมิของตัวบ้าน โดยอาจจะให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณรอบๆบ้าน ที่มีลักษณะโคนต้นไม้โปร่ง สะอาด ยอดพุ่มด้านบนมีความทึบหนา ไม่มีแดดส่องถึงพื้น ในบริเวณที่มีลมพัดเข้าหาตัวบ้านมาสู่ทางช่องลมหน้าต่าง ก็จะส่งผลให้เราไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือพัดลมใดๆมาช่วยให้เราคลายร้อนได้ ถือเป็นการประหยัดเงินได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ  

 

 โดยเราอาจจะจัดให้มีการทำช่องทางลมเข้าออกในลักษณะต่างๆตามแต่ลักษณะของตัวบ้านที่มีอยู่ โดยทำช่องทางให้เหมาะสมที่สุด โดยแนะนำว่าก่อนการสร้างบ้านใดๆ ควรจะคำนึงถึงบริการรับออกแบบตกแต่งภายใน หรือบริการรับตกแต่งภายใน ของผู้รับเหมาตกแต่งภายใน ต่างๆที่มีอยู่ทั่วไป ให้ช่วยบริการเสริมไอเดียความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้ ก่อนลงมือสร้างบ้านจริงๆ ก็จะถือว่าเราจะได้บ้านที่ลงตัวเหมาะสม อย่างแท้จริง โดยไม่ก่อให้เกิดภาระมากมายในภายหลังอย่างดี  

เคล็ดลับในการเลือกซื้อบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงาน ด้วยหน้าต่าง  

* ข่องเปิดรับลมหรือหน้าต่างบริเวณด้านทิศเหนือ หรือทิศใต้ ของตัวบ้าน ควรมีให้มากกว่าจุดอื่น ก็จะช่วยให้ลมธรรมชาติพัดผ่านเข้ามาในตัวบ้านได้มากที่สุดครับ

* พื้นที่ที่เป็นบริเวณใช้สอยมากที่สุด อาทิเช่น ห้องรับแขก หรือบริเวณที่มีการประกอบกิจกรรมร่วมกันมากที่สุด ก็ควรจัดให้มีหน้าต่างไหลผ่านเข้าออกได้อย่างน้อย 2 จุด

* เมื่อมีช่องทางลมเข้าออกได้เหมาะสมแล้ว ก็ไม่ควรเอาเฟอร์นิเจอร์หรือวัตถุใดๆมาเป็นสิ่งกีดขวางทางลมซะเปล่านะครับ จัดให้โล่งโปร่งและเหมาะสมด้วยนะครับ