ข้อคิดก่อนเลือกบริการรับเหมาตกแต่งภายใน

                                             บริการรับเหมาตกแต่งภายใน

คงไม่ถือว่าเป็นการพูดเกินเลยไปว่า บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยย่อมเป็นความปรารถนาของทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ก็จำเป็นต้องมีที่พักอาศัยเพื่อคอยหลบแดด หลบฝน ประกอบกิจกรรมต่างๆตลอดชั่วอายุขัย ย่อมอยากมีบ้านเป็นของตนเองสักหลักหนึ่ง โดยยอมทุ่มเทเงินก้อนโตที่อาจจะต้องเก็บออมมาเกือบทั้งชีวิตเพื่อให้ได้บ้านสักหลังหนึ่ง แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อาจจะเป็นปัญหายุ่งยากต่อทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่ จึงจำต้องอยู่ในสถานที่เดิมๆ แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยตนเอง ให้เป็นสวรรค์น้อยๆได้ตามใจฝันของตนเองได้

เพียงหยุดคิดสักนิดก่อนการตัดสินใจว่าจะเลือกผู้บริการรับเหมาตกแต่งภายในเพื่อทำให้บ้านของคุณเป็นสิ่งที่ผ่านบริการรับออกแบบตกแต่งภายในจากมืออาชีพ ด้วยความระมัดระวังและใส่ใจมากเป็นพิเศษ โดยต้องมุ่งเน้นถึงสภาพของบ้านตนเองที่เป็นอยู่ อายุการใช้งาน ความเสียหายจากการใช้งาน มลภาวะหรือปัญหารอบนอกตัวบ้าน ความแข็งแรงมั่นคงของตัวอาคาร และปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย 

แต่เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้ให้บริการรับเหมาตกแต่งภายในในท้องตลาดทั่วไปจำนวนมาก มีทั้งเป็นรูปแบบองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จนถึงมือสมัครเล่นก็ยังมี แต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ปัญหาที่อยู่อาศัยของท่านได้ ทั้งในระยะเวลาช่วงการก่อสร้างและเก็บงานหลังจากสร้างเสร็จสมบูรณ์ จึงอาจจะขอนำเสนอบทสรุปง่ายๆเป็นข้อๆ ให้อ่านกันเล่นๆดังต่อไปนี้ครับ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 2K-HOMECARE

ความหลากหลายในงานรับออกแบบตกแต่งภายใน
       ตามเหตุจำเป็นที่เกริ่นไว้ข้างต้น ที่หากมีความจำเป็นหรือความต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ของตนเองให้เหมาะสมกับการพำนักอาศัย ที่อาจจะไม่มีตัวเลือกให้มากนัก เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น พื้นที่ใช้สอยจำกัด อายุอาคารชำรุดไปตามอายุ สภาพปัจจัยอื่นๆ แต่ทางเรามีแบบบ้านและไอเดียงานรับออกแบบภายในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิดเริ่มต้นว่าจะให้ออกแบบภายในหรือภายนอกไปในทิศทางใด หรือสไตล์แบบไหน ภายในพื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน ซ่อมแซม หรือรีโนเวทให้ดีขึ้นกว่าเดิม จากนั้นทางทีมสถาปนิกของเราก็จะนำเสนองานรับออกแบบตกแต่งภายในให้ในเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจตามความต้องการ โดยเป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อการรับทราบถึงแนวคิดความต้องการ ปัญหา ที่จะออกมาเป็นผลงานที่ตรงใจผู้ว่าจ้างได้มากที่สุดนะครับ รวมทั้งการตัดเลือกวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับงานออกแบบอีกด้วย  
       ในกรณีที่การเสนอแบบสำเร็จรูปผลงานรับออกแบบตกแต่งภายในหลากหลายรูปแบบของเรายังไม่อาจตอบสนองความต้องการได้ชัดเจน เราก็พร้อมรับฟังและศึกษาถึงรายละเอียดของขนาดสิ่งปลูกสร้าง ขนาดพื้นที่ต้องการตกแต่ง สัดส่วนพื้นที่ตามหน้าที่ใช้สอย รูปทรงและรายละเอียดปลีกย่อยมากขึ้น สถาปนิกของเราก็จะออกแบบบ้านตามที่ท่านต้องการ
       ถึงแม้กระนั้นก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ตาม เราก็พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคุณเป็นหลัก ตามความต้องการสูงสุด อันเป็นจุดแข็งของบริการรับเหมาตกแต่งภายในของเราได้อย่างชัดเจน 
        ตัวเลือกต่างๆหลังงานรับออกแบบภายใน

       เนื่องจากต้นทุนการสร้างบ้าน วัสดุก่อสร้างถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น รวมทั้งคุณภาพของวัสดุเองก็มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆที่ต้องให้ความสนใจ ซึ่งย่อมนำไปคุณภาพงานก่อสร้างที่มีความสมบูรณ์ อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ผุผังเสียหายก่อนเวลาใช้สอยตามที่ควรเป็น จำเป็นต้องพ่วงองค์ประกอบต่างๆ อาทิเช่น 
        การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง รวมทั้งการศึกษาราคาของค่าวัสดุประเภทต่างๆที่นำมาใช้รวมถึงค่าบริการรับเหมาออกแบบภายในอีกด้วย ว่ามีความเหมาะสมกับคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ รวมทั้งข้อเสนอต่างๆที่อาจจะมีการตกลงกันไว้ เช่นการรับประกันผลงานการก่อสร้างตามระยะเวลาต่างๆ ด้วยส่งผลต่อการตัดสินใจก่อนลงมือทำได้ ในงบประมาณตามที่ตั้งใจไว้ได้หรือไม่

                                                                                  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนี้ครัวเรือน 2558

      ราคาที่ตรงใจใช่เลย

       บางครั้งอย่าหลงเชื่อกลโกงผู้รับออกแบบภายในนะครับ โดยอาจจะเสนอราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงได้ หรืออาจจะไม่สามารถจบงานก่อสร้างได้ตามเวลา เนื่องจากใช้คนงานก่อสร้างน้อยตามงบประมาณที่ลดต่ำลงไป ด้วยเพียงแค่อยากได้รับการรับเลือกให้เข้าทำงานได้ ด้วยจำเป็นต้องมีการตกลงกันให้ชัดเจนถึงราคาวัสดุและค่าแรงในการก่อสร้างตามแบบให้ชัดเจน โดยไม่ต้องคำนึงถึงเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุที่อาจขึ้นได้ในระหว่างช่วงการก่อสร้าง โดยทางเราถือเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบแบกรับความเสี่ยงดังกล่าว เว้นแต่ว่าอาจจะมีการตกลงเอาไว้เป็นรายกรณีไป โดยเรายังคงรักษามาตรฐานของวัสดุและคุณภาพงานก่อสร้างได้โดยไม่ต้องทำให้งบบานปลายกว่าที่ท่านตั้งเอาไว้ ตามสภาพเศรษฐกิจที่อาจซบเซาได้ตลอดเวลา  
       
       อีกทั้งการอยากตัดงบประมาณบางส่วนโดยการจัดซื้อหาวัสดุก่อสร้างด้วยตนเอง ก็อาจจะไม่ได้ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อ และอีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมราคาวัสดุได้ตามช่วงเวลาในอนาคต ตามงวดที่จำเป็นต้องซื้อ ก็ย่อมส่งผลให้งบบานปลายได้นะครับ  อย่างหากเจ้าของบ้านที่คิดจะประหยัดค่าใช้จ่ายโดยจ้างค่าแรงกับผู้รับเหมาแล้วจัดซื้อวัสดุเองอาจจะไม่สามารถควบคุมราคาค่าก่อสร้างได้ เพราะการสั่งซื้อวัสดุจะสั่งซื้อตามงวดงานไม่ได้สั่งไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น หากราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นก็จะต้องซื้อในราคาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้น