รับซ่อมไฟฟ้า

 

เปิดบริการรับซ่อมไฟฟ้าในบ้าน รับเดินสายไฟ รับติดตั้งไฟฟ้า โดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพ 

*** ประเภทงานรับซ่อมไฟฟ้า, รับซ่อมไฟบ้าน, รับติดตั้งไฟฟ้า, รับเดินสายไฟ ***
1. รับติดตั้งไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และระบบพลังงานไฟฟ้าในบ้าน 
2. รับติดตั้งปลั๊ก สวิตซ์ หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และงานไฟฟ้าอื่นๆ 
3. รับติดตั้งไฟฟ้างานเครื่องเสีย ตามจุดต่างๆ 
4. รับเดินสายไฟ รับเดินสายโทรศัพท์ รับเดินสายกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ IT อื่นๆ 
5. รับซ่อมตรวจระบบไฟฟ้า แก้ไขการเดินสายไฟที่ชำรุด ไม่สมบูรณ์ สายไฟรั่ว สายไฟช็อต ปลั๊กชำรุด  ปลั๊กไฟรั่ว ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก 

ส่วนของงานที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต่างๆตามอาคารบ้านเรือนทั้งด้านในและด้านนอกในสถานที่ต่างๆ โดยอาจจะแบ่งเป็นการติดตั้งไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆดังต่อไปนี้ 

- การติดตั้งไฟฟ้าด้านในตึก                 

- การติดตั้งไฟฟ้าด้านนอกตัวตึก

- การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อาจเกิดอันตรายได้สูง

- การติดตั้งระบบไฟฟ้าสายดินเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

- ตรวจสอบค้นหาจุดที่อาจมีสายไฟรั่ว สายไฟชำรุด ปลั๊กชำรุด หรืออื่นๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะใช้งาน

- เมื่อพบจุดที่เสียหายหรือบกพร่องแล้วทำการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนต่างๆ ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

 -แนะนำการใช้งานที่ถูกต้องรวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ พร้อมกับตอบข้อซักถามต่างๆในการใช้งานต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือเรียกใช้บริการ รับซ่อมไฟบ้าน, รับเดินสายไฟ, รับติดตั้งไฟฟ้า ติดต่อหาเรา 2K-HOMECARE 

 

2K-HOMECARE เปิดให้บริการรวมดังต่อไปนี้ 

รับออกแบบภายในรับตกแต่งภายในรับเดินสายไฟ, รับซ่อมไฟฟ้า

 รับซ่อมบ้านรับดูฮวงจุ้ยรับเหมาทาสี,  รับติดตั้งไฟฟ้ารับเหมาก่อสร้าง