รับสมัครงาน

 

ฝ่ายประสานงานก่อสร้างแผนกก่อสร้าง (1 อัตรา)

สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ
เงินเดือน: ตามตกลง

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานลูกค้า และเดินทางไปพบลูกค้า เพื่อประสานงานเบื้องต้น
 • วางแผนงานโครงกา ร และ ประมาณราคาก่อสร้าง ในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ  ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
 • บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. ป.ตรี ขึ้นไป  ด้าน Construction Management
 • มีความรู้และมีประสบการณ์ในด้านการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
 • มีความเป็นผู้นำ  บริหารทีมงาน  และการแก้ปัญหา
 • ทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน Autocad , MS-Office

 

Interior Designer  (1อัตรา)

สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ
เงินเดือน: ตามตกลง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีความกระตือรือร้น ตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ และมีวินัยต่อการทำงาน
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

นึกศึกษาฝึกงาน บริหารธุรกิจ  (1อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ปวช-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีใจอยากเรียนรู้งาน
 • มีบุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความขยัน อดทน

มีเบื้ยเลี้ยงให้

 

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ


สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่

ทูเคโฮมแคร์ 
408 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-3078569
E-mail : info@2khomecare.com