เตรียมพร้อมสร้างบ้าน 

 

 "เตรียมพร้อมสร้างบ้าน" เป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงมือก่อสร้างบ้านในแต่ละขั้นตอน ทั้งในเรื่องการตรวจงานและจ่ายค่าก่อสร้างตามงวดงาน รวมถึงการจัดหาวัสดุก่อสร้างให้ทันการติดตั้งในแต่ละขั้น เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่นจนได้บ้านที่สมบูรณ์

 

1. เตรียมพื้นที่

2. งานวางผังอาคาร

3. งานขุดเจาะเสาเข็ม

4. งานฐานรากโครงสร้างชั้นล่าง

5. งานโครงสร้างชั้นบน โครงหลังคา และวางระบบสุขาภิบาล

6. งานมุงหลังคา โครงสร้างบันได งานหล่อชิ้นส่วนต่างๆ

7. ติดตั้ง เตรียมงาน ระบบไฟฟ้า-ประปา

8. งานฉาบผนัง งานฝ้าเพดาน

9. งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง วัสดุตกแต่ง พื้น-ผนัง และอุปกรณ์ต่าง

10. ทำความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย