ฮวงจุ้ยห้องครัวและห้องทานอาหาร

                      

     ห้องครัวและห้องอาหารนั้นก็จัดเป็นห้องที่สำคัญในแต่ละบ้าน โดยสำหรับห้องครัวแล้วตำแหน่งเตาไฟวันถือว่าเป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากเนื่องจากการใช้ไฟทำอาหารนั้นจัดว่าเป็นการกระจายพลังงานอย่างสูงจึงจำเป็นจะต้องให้กำหนดตำแหน่งของห้องครัวให้ถูกต้อง ขณะที่ห้องทานอาหารนั้นก็เป็นห้องหนึ่งที่สมาชิกทั้งครอบครัวใช้งานอยู่ประจำในช่วงเวลาอาหารแต่ละมื้อ ซึ่งบางครอบครัวนั้นยังใช้บริเวณส่วนห้องทานอาหารโดยเฉพาะการใช้โต๊ะทานข้าวทำกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย ซึ่งการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวใช้งานห้องครัวและห้องอาหารอยู่เป็นประจำนั้นจึงส่งผลให้เราต้องให้ความสำคัญกับฮวงจุ้ยที่ดีของห้องครัวและห้องอาหาร โดยการจัดฮวงจุ้ยของห้องนอนและห้องอาหารมีดังนี้
 
สำหรับห้องครัวฮวงจุ้ยควรจัดดังนี้

   1) ตำแหน่งเตาไฟไม่ควรอยู่ตรงข้ามกับอ่างล้างชาม เนื่องจากเตาไฟนั้นเป็นธาตุไฟส่วนอ่างล้างชามนั้นเป็นธาตุน้ำ โดยปกติแล้วสองธาตุนี้มีการพิฆาตกันอยู่โดยคนทั่วไปก็รู้สึกได้ว่าพลังจากเตาไฟนั้นร้อนส่วนอ่างล้างชามนั้นเย็น ซึ่งเมื่อเรายืนอยู่ระหว่างเตาไฟและอ่างล้างชามก็จะมีสภาพด้านหนึ่งเป็นพลังที่ร้อนขณะที่อีกฝั่งเป็นพลังที่เย็นซึ่งเป็นการสภาพพิฆาตกันของพลังก็จะส่งผลร้ายต่อผู้ที่ใช้เตาไฟอยู่เป็นประจำ ซึ่งทางที่ดีควรวางตำแหน่งเตาไฟและตำแหน่งอ่างล้างชามอยู่ในแนวเดียวกัน 

   โดยหากบ้านที่มีตำแหน่งเตาไฟหรืออ่างล้างชามตรงข้ามกันนั้นสามารถแก้ไขลดผลร้ายได้โดยการใช้ต้นไม้แช่น้ำวางบริเวณระหว่างกลางเตาไฟและอ่างล่างชาม หากไม่มีตำแหน่งวางก็ให้วางใกล้ตำแหน่งอ่างล่างชามก็ได้ ก็จะช่วยลดผลร้ายได้ เนื่องจากหลักปฏิกิริยา 5 ธาตุนั้นธาตุไม้นั้นถือเป็นธาตุกลางระหว่างธาตุน้ำและธาตุไฟ โดยธาตุน้ำให้ส่งเสริมให้พลังก่อเกิดธาตุไม้เหมือนน้ำที่เป็นอาหารต้นไม้ ขณะที่ธาตุไม้ก็เป็นธาตุก่อเกิดหรือส่งเสริมธาตุไฟเปรียบเสมือนไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงก่อไฟ ดังนั้นการตั้งต้นไม้แช่น้ำจึงลดถอนพลังจากธาตุน้ำที่ไปพิฆาตธาตุไฟเนื่องจากรูปแบบพลังงานจะเปลี่ยนเป็นน้ำไปก่อเกิดไม้และไม้ก่อเกิดไฟอีกที


ภาพครัวที่อ่างล้างชามกับตำแหน่งเตาไฟตรงกันข้ามกัน (ภาพจาก www.homedd4u.com)


ภาพชุดครัวรูปตัว L ซึ่งมีโอกาสที่คนทำอาหารจะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเตาไฟกับอ่างล่างชามได้ จึงเปรียบเสมือนธาตุน้ำพิฆาตธาตุไฟจึงควรวางต้นไม้แช่น้ำอยู่ระหว่างเตาไฟกับอ่างล่างชามเช่นเดียวกัน


ภาพชุดครัวรูปตัว I ที่คนยืนเป็นแนวเส้นตรงระหว่างกลางเตาไฟกับอ่างล่างชามไม่ได้ จึงทำให้คนนั้นไม่ได้ถูกรบกวนจากการพิฆาตของกันระหว่างธาตุน้ำกับธาตุไฟ

   2) ห้องครัวไม่ควรอยู่ใต้ตำแหน่งห้องนอนโดยเฉพาะเตียงนอนหรือตำแหน่งใดที่ใช้งานประจำในบริเวณชั้นสองเนื่องจากความร้อนจากเตาไฟทำให้ผู้ใช้เตียงนอน ตำแหน่งที่ใช้งานประจำได้รับความร้อนมากเกินไปจึงควรหลีกเลี่ยง
 
   3) ห้องครัวนั้นควรเป็นห้องที่มีการหมุนเวียนถ่ายเทของอากาศได้ดี เพื่อลดความร้อนภายในห้องครัวและการกระจายกลิ่นของอาหารไปบริเวณส่วนต่างๆของบ้าน


สำหรับห้องทานอาหารฮวงจุ้ยควรจัดดังนี้
      
   1) เฟอร์นิเจอร์ในห้องทานอาหารนั้นควรมีสภาพโปร่งไม่ทึบเกินไป เช่น เพื่อทำให้กระแสไหลอากาศไหลผ่านได้ง่าย รวมไปถึงยังสามารถกวาดถูทำความสะอาดใต้โต๊ะได้ง่ายจึงไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรกจากเศษอาหาร

   2) หากโต๊ะอาหารมีมุมเหลี่ยมไม่ควรนั่งให้โดนบริเวณที่เป็นมุมแหลม

   3) ไม่ควรมีคานหรือฝ้าหลุมบริเวณโต๊ะอาหาร ซึ่งหลายๆบ้านมักจะมีฝ้าหลุมเป็นรูปทรงตามโต๊ะอาหาร เช่น ฝ้าหลุมรูปวงกลม ตามโต๊ะอาหารที่เป็นรูปวงกลม โดยสาเหตุที่ไม่ควรมีฝ้าหลุมหรือคานนั้นเมื่อกระแสอากาศไหลเวียนที่ปะทะกับคานจะโดนคานบังคับให้กระแสกดต่ำลงมาใต้คานทำให้บริเวณใต้คานนั้นมีกระแสกดต่ำลงมากเป็นพิเศษ เป็นสาเหตุให้คนที่นั่งใต้คานนั้นเจ็บป่วยหรือหงุดหงิดได้ง่าย
 
   4) ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศไม่ควรอยู่เหนือบริเวณที่นั่ง โดยเครื่องปรับอากาศที่ติดผนังนั้นเปรียบเสมือนสภาพคานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงไม่ควรไปนั่งใต้เครื่องปรับอากาศ


ภาพห้องอาหารที่มีสภาพโปร่งโล่งที่ดีและไม่มีคาน ฝ้าหลุม เครื่องปรับอากาศบริเวณเหนือตำแหน่งโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร

   อย่างไรก็ตามข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการใช้วิชาฮวงจุ้ยชัยภูมิให้สอดคล้องกับห้องครัวและห้องอาหารเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริงแล้วจะต้องคำนึงถึงวิชาที่เกี่ยวกับองศาทิศทางที่มีการคำนวณพลังที่ดีและร้ายที่สถิตอยู่ในแต่ละทิศ เช่น วิชาดาวเหิน วิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย เป็นต้น เพื่อหาตำแหน่งทิศมีพลังดีและพลังราย โดยทิศเหล่านี้ใช้กำหนด ตำแหน่งเตาไฟ อ่างล้างชาม ตู้เย็น เป็นต้น โดยเตาไฟนั้นจัดว่าเป็นจุดกระจายพลังอย่างรุนแรงในทางฮวงจุ้ยซึ่งคนทั่วไปก็จะรู้สึกได้ว่าไฟนั้นเป็นตัวกระจายพลังงานความร้อน และการที่เกิดความร้อนในห้องครัวนั้นทำให้อุณหภูมิของอากาศนั้นเกิดความแตกต่างจากความร้อนในบริเวณอื่นๆจึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของอากาศหรือลม “ฮวง” อีกด้วย ซึ่งตำแหน่งเตาไฟที่ดีนั้นจำเป็นอยู่ในทิศที่ดีเพื่อให้กระจายพลังที่ดีออกมาสู่บริเวณต่างๆรวมถึงอาหารที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำด้วย
 
   ขณะที่อ่างล้างชามนั้นอาจใช้สำหรับทิศทางที่มีพลังไม่ดีได้เนื่องจากเป็นสภาพการดูดน้ำหรืออากาศออกจากบ้านจึงช่วยลดทอนพลังที่ไม่ดี ส่วนตำแหน่งตู้เย็นก็ควรอยู่ตำแหน่งที่มีพลังที่ดีเนื่องจากอาหารต่างๆจะถูกกักเก็บในทิศที่มีพลังที่ดีด้วย นอกจากนี้ตำแหน่งของเก้าอี้รอบโต๊ะอาหารที่สมาชิกในครอบครัวใช้งานกันประจำนั้นก็ควรซึ่งการจัดให้อยู่ในตำแหน่งทิศที่มีพลังที่ดี ทั้งนี้ตำแหน่งสิ่งของต่างๆนั้นให้อยู่ในทิศดีและทิศร้ายตามความเหมาะสมนั้นควรได้รับคำปรึกษาจากซินแสจึงจะทำให้ห้องครัวและห้องอาหารนั้นเป็นห้องที่เสริมสิ่งดีๆให้กับครอบครัวหรือสมาชิกทุกคนในบ้าน
 
                                                 โดย อ.เกริกวิชญ์  กฤษฎาพงษ์