ฮวงจุ้ยห้องนั่งเล่น

   
     ห้องนั่งเล่นนั้นจัดเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของบ้าน เนื่องจากเป็นห้องที่ใช้พักผ่อนสำหรับทุกคนในครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นห้องที่ใช้งานมากในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับหลายๆคน ซึ่งสำหรับทางฮวงจุ้ยจะมีผลมากกับผู้ที่อยู่และใช้สถานที่หรือบริเวณห้องนั้นๆเป็นประจำอยู่เสมอ ซึ่งหากไม่ได้ใช้บริเวณหรือห้องใดๆในบ้านแล้วฮวงจุ้ยของบริเวณหรือห้องนั้นในบ้านก็จะส่งผลต่อเราน้อย เช่น ห้องเก็บของซึ่งเราไม่ได้ใช้หรือไม่ได้เข้าไปอยู่เป็นประจำ ดังนั้นฮวงจุ้ยของห้องเก็บของนั้นก็มีผลกับเราน้อย แต่สำหรับกรณีห้องนั่งเล่นแล้วห้องนี้จัดว่าเป็นห้องที่คนทุกคนในครอบครัวใช้งานห้องนี้เป็นหลัก ซึ่งสำหรับบางบ้านแล้วห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่มีแต่ละคนในครอบครัวสับเปลี่ยนกันใช้งานหรือใช้งานพร้อมๆกันตลอดเวลา จึงสรุปได้ว่าฮวงจุ้ยของห้องนั่งเล่นนั้นมีผลอย่างมากกับทุกสมาชิกในครอบครัวซึ่งเราควรจัดฮวงจุ้ยของห้องนั่งเล่นให้ดีได้ดังต่อไปนี้ 

    1) ตำแหน่งของห้องนั่งเล่นควรอยู่ในมุมที่มีดีของบ้าน ตัวอย่างเช่น ไม่ควรอยู่ในมุมหรือบริเวณบ้านที่มีสภาพมืดและอับจนเกินไปที่ทำให้อยู่แล้วเกิดสภาพซึมเซา หรือเรียกได้ว่ามีสภาพนิ่ง(หรือเป็น “หยิน” สูง)ขณะที่ในทางกลับกันห้องนั่งเล่นที่อยู่ในสภาพมีแสงแดดส่องมาตลอดทั้งวัน (สภาพเป็น “หยาง” สูง) โดยเฉพาะทิศที่แดดส่องตลอดเวลานั้นอาจจะร้อนเป็นพิเศษซึ่งอาจจะทำให้คนไม่อยากไปใช้งานห้องนั้น ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยการออกแบบบ้านให้ดีเพื่อกันความร้อนจากแสงที่เข้ามา ภาพห้องนั่งเล่นที่มีสภาพโปร่งโล่งมีแสงสว่างเพียงพอ (ภาพจาก www.opennewroom.com) 

     2) ห้องนั่งเล่นนั้นไม่ควรอยู่ชิดประตูทางเข้าหลักของบ้านมากเกินไป เนื่องจากการตั้งชุดเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของต่างๆนั้นจะบังกระแสลม โดยหลักการที่สำคัญของฮวงจุ้ยนั้นเราจะต้องเหนี่ยวนำและสะสมกระแสพลังที่ดีจากทิศทางที่ดีโดยลมหรือ “ฮวง” นั้นเป็นตัวช่วยนำพาพลัง ซึ่งบริเวณที่มีลมมากสุดจุดหนึ่งในบ้านคือประตูหลักทางเข้าโดยบริเวณประตูทางเข้าบ้านซึ่งบางบ้านนั้นก็มีชานพักหน้าประตูที่เปรียบเสมือนลานสะสมกระแสพลังของอากาศหรือลมอีกด้วย ดังนั้นการที่ห้องนั่งเล่นที่อยู่ใกล้ประตูหน้าบ้านทางเข้าหลักเกินไปก็จะมีโอกาสที่เฟอร์นิเจอร์หรือของต่างๆไปบดบังกระแสลมที่เข้ามาในบ้านจึงไม่แนะนำให้ห้องนั่งเล่นนั้นติดกับประตูเข้าบ้านหลักมากจนเกินไป ซึ่งหากบ้านไหนที่มีบริเวณนั่งเล่นหรือห้องนั่งเล่นติดกับประตูหน้าบ้านมากควรจัดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่ให้บังกระแสลมที่สามารถไหลเวียนไปสู่บริเวณต่างๆของบ้านได้


ภาพห้องนั่งเล่นที่ไม่อยู่ชิดประตูทางเข้าหลักมากเกินไป ซึ่งมีลานโล่งหลังประตูทางเข้าทำให้กระแสลมจากปากประตูไหลเวียนไปจุดอื่นๆในบ้านได้ง่าย (ภาพจาก www.prakrad.com

     3) ไม่ควรมีคานหรือฝ้าหลุม เนื่องจากว่าฮวงจุ้ยที่ดีนั้นต้องการอากาศไหลเวียนได้ดี ซึ่งขัดกับการที่ห้องมีฝ้าหลุมหรือคานเนื่องจากเมื่อกระแสอากาศไหลเวียนที่ปะทะกับคานจะโดนคานบังคับให้กระแสกดต่ำลงมาใต้คานทำให้บริเวณใต้คานนั้นมีกระแสกดต่ำลงมากเป็นพิเศษ เป็นสาเหตุให้คนที่นั่งหรือนอนใต้คานนั้นเจ็บป่วยหรือหงุดหงิดได้ง่าย ในกรณีที่ห้องนั้นมีคานควรจะจัดตำแหน่งโซฟาหรือเก้าอี้ที่นั่งประจำให้พ้นบริเวณใต้คาน 

     4) เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นนั้นควรมีสภาพโปร่งไม่ทึบ เช่น โซฟาที่มีขาลอยตัวจากพื้นห้อง โต๊ะกลางโซฟาที่มีสภาพโปร่งๆ ทำให้กระแสไหลอากาศไหลเวียนใต้โซฟาได้ง่าย รวมไปถึงยังสามารถกวาดถูทำความสะอาดใต้โซฟาหรือโต๊ะได้ง่ายจึงไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องนั่งเล่นที่มีเฟอร์นิเจอร์อยู่ใกล้บริเวณประตูทางเข้าบ้านนั้น หากมีเฟอร์นิเจอร์ที่ใกล้บริเวณประตูมีสภาพโปร่งไม่ทึบก็จะช่วยให้กระแสลมหรือ “ฮวง” นั้นเขามาในบ้านได้ง่าย 


ภาพห้องนั่งเล่นที่มีโปร่งโล่งมีแสงสว่างเพียงพอและมีเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้มีลักษณะโปร่งโดยมีขายกระดับจากพื้นเพื่อให้กระแสอากาศไหลเวียนได้ดี

     5) ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศไม่ควรอยู่เหนือบริเวณที่นั่ง โดยเครื่องปรับอากาศที่ติดผนังนั้นเปรียบเสมือนสภาพคานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงไม่ควรไปนั่งหรือนอนอยู่ใต้เครื่องปรับอากาศเนื่องกระแสอากาศไหลเวียนที่ปะทะกับเครื่องปรับอากาศจะโดนเครื่องปรับอากาศบังคับให้กระแสอากาศกดต่ำลงมากเป็นพิเศษในบริเวณใต้เครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกับกรณีเรื่องคานหรือฝ้าหลุมที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น

     6) ต้องไม่มีสิ่งของวางไม่เป็นระเบียบ หรือมีสิ่งของเกะกะหรือสกปรกในห้องเนื่องจากการที่มีสิ่งของรกหรือสกปรกนั้นทำให้กระแสอากาศหมุนเวียนไม่ได้ดี หากมีห้องมีสภาพรกสกปรกก็จะส่งผลให้ต่อจิตใจคนให้ไม่สะอาดหรือมีจิตใจที่ไม่ใสสะอาดผุดผ่องไปด้วย หากมีตู้ใส่ของในห้องเช่น ตู้หนังสือ ตู้โชว์ของ ก็ควรจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบและตู้นั้นควรมีหน้าบานปิดชัดเจนไม่ว่าจะเป็นบานทึบหรือบานกระจก เนื่องจากตู้ที่ไม่มีหน้าบานนั้นก็อาจจะทำให้กระแสอากาศหรือพลังที่ดีจากภายนอกที่สะสมเข้ามาในบ้านไปกักตัวในซอกของตู้นั้นๆได้แทนที่จะมาสะสมอยู่ในบริเวณส่วนต่างๆของบ้านที่คนอยู่ประจำ

     โดยสรุปแล้วห้องนั่งเล่นนั้นเป็นห้องที่สมาชิกในบ้านใช้งานเป็นหลักห้องหนึ่งจึงเป็นห้องที่ควรให้ความสำคัญในการจัดฮวงจุ้ยอย่างมากเพราะอย่างแรกฮวงจุ้ยนั้นจะมีผลมากถ้าเราใช้งานบริเวณนั่นมาก และนอกจากนั้นถ้าห้องนั่งเล่นมีฮวงจุ้ยที่ดีสภาพแวดล้อมดีก็ทำให้เราอยากจะใช้ห้องนั้นในการพักผ่อนและส่งเสริมทำกิจกรรมร่วมกันในห้องสำหรับครอบครัวอีกด้วย ทั้งนี้การจัดฮวงจุ้ยห้องนั่งเล่นที่กล่าวมาข้างเป็นเพียงหลักการของวิชาฮวงจุ้ยชัยภูมิเท่านั้น โดยแท้จริงแล้วควรจัดให้สอดคล้องกับหลักวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวนทิศทางอีกด้วยว่าเป็นทิศที่ดีหรือไม่ เช่น หากอ้างอิงกับวิชาดาวเหิน “เสวียนคงปวยแช”ที่เป็นวิชาที่นิยมใช้กันทั่วโลกและวัดผลได้ชัดเจนวิชาหนึ่งนั้นห้องนั่งเล่นนั้นห้ามตกตำแหน่งทิศดาวที่เกี่ยวกับความวิบัติ อุบัติเหตุ หรือดาวที่เกี่ยวกับป่วย เสื่อม โดดเดี่ยว หม้าย และถ้าให้ดีควรเป็นทิศทางที่มีพลังในความหมายที่ดี ซึ่งการจัดห้องให้สอดคล้องตามหลักนี้จะต้องปรึกษาทางซินแสที่มีประสบการณ์จึงจะทำให้ห้องนั่งเล่นนั้นเป็นห้องที่ดีมากๆได้
                                                 
                                                  โดย อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์