ฮวงจุ้ยห้องทำงาน

 
                                    รูปจาก http://www.martex.it/en/home.html 

      ห้องทำงานนั้นจัดว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดที่ต้องพิจารณาทางฮวงจุ้ยซึ่งห้องนี้อาจเป็นห้องที่เราใช้คิดและตัดสินใจเรื่องงานต่างๆอยู่ประจำ ซึ่งฮวงจุ้ยของห้องนั้นรวมถึงตำแหน่งโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน ประตู หน้าต่าง แอร์ รวมถึงสิ่งของต่างๆภายในห้อง โดยหากมีฮวงจุ้ยที่ดีก็จะส่งผลให้การตัดสินใจเรื่องงานถูกต้องหรือสอดคล้องกับจังหวะโอกาสภายนอกส่งผลให้ชีวิตด้านการงานเจริญรุ่งเรื่องขึ้น แต่ถ้าหากฮวงจุ้ยห้องทำงานนี้แย่ก็จะส่งผลให้ตัดสินใจผิดพลาดซึ่งการตัดสินใจพลาดเรื่องงานใหญ่ๆครั้งเดียวก็ส่งผลรุนแรงต่อธุรกิจได้ ฮวงจุ้ยที่ร้ายมักส่งผลให้เราคิดว่าการตัดสินใจของเรานั้นถูกต้องแต่จริงแล้วก็ไม่ตรงกับจังหวะและโอกาสกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันประจำ เช่น เราอาจคิดว่าโครงการงานของเรานั้นดีมากแต่เมื่อเสนอเจ้านายหรือผู้ร่วมงานคนอื่นกลับมองว่าโครงการงานของเรานั้นไม่มีประโยชน์เพียงพอที่จะลงทุนทำโครงการนั้นทำให้เสียเวลาในการใช้ความคิด หรือ บางทีถึงขั้นลงมือทำโครงการนั้นๆแต่ทำให้ขาดทุน 

      ความสำคัญของฮวงจุ้ยห้องทำงานถูกพิจารณาจากความถี่ในการใช้ห้องทำงานนั้นว่ามากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ห้องทำงานนั้นบ่อยก็ผู้ใช้ห้องนั้นได้รับผลจากฮวงจุ้ยนั้นมาก แต่ถ้าใช้น้อยก็ส่งผลน้อยตามสัดส่วนการใช้งาน ซึ่งบางบ้านอาจจะมีห้องทำงานอยู่แต่ไม่มีสมาชิกในบ้านใช้งานเลยจึงทำให้ฮวงจุ้ยห้องนั้นส่งผลกับสมาชิกในบ้านเพียงเล็กน้อย ซึ่งความหมายคือหากฮวงจุ้ยห้องทำงานนั้นดีก็ส่งผลดีน้อยตามสัดส่วนการใช้งานที่น้อยลงไปด้วย แต่ถ้าหากฮวงจุ้ยห้องทำงานนั้นร้ายก็ส่งผลร้ายตามสัดส่วนการใช้งานเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามถ้าให้ดีที่สุดก็ควรการจัดฮวงจุ้ยห้องทำงานให้ดีและใช้งานห้องทำงานนี้อยู่เป็นประจำเพื่อให้ฮวงจุ้ยที่ดีส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจในเรื่องงานให้สอดคล้องกับจังหวะหรือโอกาสต่างๆเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรื่อง โดยฮวงจุ้ยห้องทำงานที่ดีในเชิงชัยภูมิคราวๆมีดังนี้ 

1) ตำแหน่งโต๊ะทำงานควรมองเห็นประตูเข้าออกห้องอย่างชัดเจนเพื่อให้เห็นคนที่เดินเข้าออกจากห้องอย่างชัดเจน โดยไม่ควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้านั้นจนเกินไปเพื่อให้เวลาคนเดินเข้ามาติดต่อนั้นเราสามารถมองเห็นท่าทางของคนที่เข้าแล้วทำให้เราตั้งตัวหรือปรับอารมณ์ความคิดที่จะพูดคุยกับคนที่เข้ามาติดต่อได้ทัน นอกจากนี้ตำแหน่งโต๊ะทำงานนั้นไม่ควรหันหน้าเข้าหากำแพงเนื่องจากสภาพกำแพงนั้นทึบทำให้ความคิดนั้นไม่โปร่งใส ทางที่ดีคือควรให้ตำแหน่งนั่งนั้นมองเห็นวิวภายนอกที่กว้างไกลก็จะช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานให้ดีขึ้น 

2) บริเวณประตูทางเข้าห้องไม่ควรมีสิ่งกีดขว้างเนื่องจากประตูทางเข้าเป็นทิศที่มีพลังงานเข้าห้องได้สูงสุด ซึ่งหากสามารถวางตำแหน่งประตูได้ในทิศทางที่ดีนั้น พลังงานที่ดีก็สามารถเข้ามาสะสมในห้องได้มากก็จะช่วยกระตุ้นให้สามารถคิดเรื่องงานได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรมีสิ่งของมาบดบังบริเวณประตูเพื่อกั้นพลังงานที่เข้ามาในห้อง ถ้าให้ดีบริเวณประตูควรมีพื้นที่โล่งพอสมควรเพื่อให้พลังงานที่เข้ามาสะสมในห้องได้ง่ายขึ้นหรือถ่ายเทไปยังบริเวณอื่นในห้องได้ดีขึ้น 

3) ด้านหลังโต๊ะทำงานนั้นควรเป็นกำแพงทึบมากกว่าเป็นพื้นที่โปร่งโล่งเนื่องจากสภาพทึบด้านหลังนั้นทำให้รู้สึกปลอดภัยเพราะมุมมองของสายตาคนไม่สามารถมองเห็นด้านหลังได้ ในทางตรงกันข้ามหากด้านหลังตำแหน่งนั่งนั้นตรงกับประตูทางนั้นเมื่อเวลาที่คนเดินเข้าด้านออกประตูด้านหลังที่หนังก็จะทำให้เราตกใจเมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็จะทำให้เกิดความระแวงและสามารถสะสมจนติดเป็นนิสัยขี้ระแวงได้ 

4) แสงสว่างในห้องต้องเพียงพอเนื่องจากแสงสว่างนั้นจะช่วยกระตุ้นให้มีความรู้สึกกระฉับกระเฉงและมีพลังในการทำงาน ในทางกลับกันหากห้องทำงานมืดก็จะทำให้เกิดสภาพซึมเซาหรือเสื่อมในการทำงาน 

5) โต๊ะทำงานที่ดีนั้นบริเวณขาโต๊ะควรเป็นขาโต๊ะที่โปรงไม่ทึบแน่นตัน เนื่องจากหลักการของฮวงจุ้ยนั้นพิจารณากระแสพลังงานเป็นหลัก ซึ่งกระแสพลังงานนี้ก็มาจากช่องประตู หน้าต่าง แอร์ที่มีลมหรืออากาศเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ตัวคนที่เคลื่อนไหวเดินเข้ามาที่โต๊ะทำงานก็สามารถลากกระแสพลังงานอ่อนๆหรือลมอ่อนๆเข้ามาได้ ซึ่งหากโต๊ะนั่งที่มีขาโต๊ะนั่งทึบแน่นตับก็จะทำให้กั้นพลังงานเหล่านี้มาสู่ตำแหน่งเก้าอี้ที่มีใช้นั่งทำงานทำให้ได้รับกระแสพลังงานน้อยลงไป ดังนั้นโต๊ะนั่งทำงานควรมีสภาพโปร่งเพียงพอให้กระแสพลังงานเข้ามาถึงคนนั่งได้ ส่วนโต๊ะที่สภาพทึบนั้นอาจพิจารณาใช้งานเป็นบางกรณีก็เสริมเป็นฮวงจุ้ยที่ดีได้ ภาพโต๊ะทำงานที่มีสภาพโปร่ง รวมถึงเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานที่มีขาโปร่งเช่นเดียวกัน ทำให้กระแสไหลเวียนมาถึงผู้นั่งโต๊ะได้ โดยห้องมีแสงสว่างเพียงพอและตำแหน่งนั่งหันหน้าสามารถมองเห็นคนเข้าออกห้องได้ดี 

6) ตู้เก็บเอกสารควรเป็นตู้ที่มีหน้าบานตู้เนื่องจากตู้เอกสารที่ไม่มีหน้าบานนั้นจะทำให้กระแสอากาศที่ดีนั้นไปกักเก็บตามซอกเอกสารโดยเฉพาะตู้ที่มีเอกสารที่เรียงไม่เป็นระเบียบซึ่งถือว่าการไหลเวียนของสภาพอากาศในห้องนั้นไม่ดี ซึ่งหากตู้ที่มีหน้าบานตู้ไม่ว่าจะเป็นกระจก เหล็ก ไม้นั้นก็จะช่วยกันสภาพอากาศในห้องไม่ให้เข้าไปสู่ตู้เปรียบเสมือนตู้นั้นเหมือนผนังเรียบจึงทำให้สภาพอากาศนั้นไหลเวียนได้ดี ซึ่งกรณีผู้อยู่อาศัยที่มีตู้เอกสารที่ไม่มีหน้าบานสามารถแก้ไขได้โดยการเรียงของในตู้เอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะช่วยให้กระแสอากาศนั้นไหลเวียนได้ดีขึ้น 

7) การวางของในห้องทำงานควรเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจะช่วยให้กระแสอากาศนั้นไหลเวียนภายในห้องได้ดี ซึ่งหลายคนอาจจะจัดห้องเรียบร้อยแต่บนโต๊ะทำงานมีเอกสารวางเต็มไปหมดอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นก็ควรทำการจัดเรียงให้เป็นระเบียบด้วยเช่นเดียวกัน 

8) ไม่ควรมีคานหรือฝ้าหลุม เนื่องจากว่าฮวงจุ้ยที่ดีนั้นต้องการอากาศไหลเวียนได้ดีซึ่งขัดกับการที่ห้องมีฝ้าหลุมหรือคานเนื่องจากเมื่อกระแสอากาศไหลเวียนที่ปะทะกับคานจะโดนคานบังคับให้กระแสกดต่ำลงมาใต้คานทำให้บริเวณใต้คานนั้นมีกระแสกดต่ำลงมากเป็นพิเศษ เป็นสาเหตุให้คนที่นั่งใต้คานนั้นหงุดหงิดได้ง่าย ในกรณีที่ห้องนั้นมีคานควรเลื่อนตำแหน่งเก้าอี้และโต๊ะทำงานให้พ้นบริเวณสันของคาน 

9) ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศไม่ควรอยู่เหนือบริเวณที่นั่ง โดยเครื่องปรับอากาศที่ติดผนังนั้นเปรียบเสมือนสภาพคานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงไม่ควรไปนั่งทำงานใต้เครื่องปรับอากาศ 
จากข้อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นฮวงจุ้ยที่ดีทางหลักฮวงจุ้ยชัยภูมิที่ดีสำหรับห้องทำงานในบ้านหรือจะเป็นห้องทำสำหรับผู้บริหารในสำนักงานก็ได้ นอกจากนี้หลักการฮวงจุ้ยข้างต้นยังอาจประยุกต์ให้เหมาะสมกับห้องเรียนของเด็กได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามหลักการข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่หลักฮวงจุ้ยชัยภูมิที่ดีเท่านั้นซึ่งทางที่ดีควรปรึกษาซินแสที่มีประสบการณ์เพื่อใช้หลักการฮวงจุ้ยในวิชาอื่นๆเสริมให้ดียิ่งขึ้น เช่น หาตำแหน่งทิศนั่งที่มีโชคลาภหรือบารมีที่ดี หรืออาจจะเป็นตำแหน่งทิศนั่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความการศึกษาหรือความคิดสร้างสรรค์ที่ดีสำหรับเด็กก็เป็นได้ ซึ่งตำแหน่งทิศนั่งเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งผู้จัดฮวงจุ้ยควรได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีประสบการณ์ 
 
                                                     โดย อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์